E-mail  
Heslo  
REGISTRACE | ZAPOMENUTÉ HESLO
pohodavyhledávání
úvod  |   pohodové akce  |   obchodní podmínky  |   o nás  |   kontakty
CykloArt - jízdní kola · sport Ondřej Němec - Sportovní obuv pro Váš aktivní život...

obchodní podmínky


- Obecná ustanovení
- Práva a povinnosti prodejce
- Práva a povinnosti nakupujícího
- Reklamační řád

 • OBECNÁ USTANOVENÍ

  Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákupy realizované v internetovém obchodě www.knihy-pohoda.cz, který provozuje Oldřich Rys - Knihkupectví POHODA, Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice, IČ 12653306.
  Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele (prodejce) a zákazníka (nakupující).
 • PRÁVA A POVINNOSTI PRODEJCE

  • Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do tří pracovních dnů od přijetí objednávky, v případě titulů označených jako novinka nebo připravovaná novinka pak bez prodlení v okamžiku uvedení titulu do prodeje. V případě, že objednané zboží není dočasně skladem, sdělí tuto skutečnost i s termínem nejzazšího dodání objednaného zboží urychleně nakupujícímu. Prodávající si vyhrazuje odmítnout vyřízení objednávky pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka. Závaznou objednávkou se rozumí objednávka po uplynutí jedné hodiny od jejího přijetí prodávajícím.
  • Při splnění podmínek uvedených v bodě 2.4. prodejce vrátí zaplacenou částku nakupujícímu za vrácené zboží poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně odesláno, a to do sedmi pracovních dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce. Prodávající nevrací částku související s expedicí zboží (poštovné).
  • Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, bude používat pouze k účelům souvisejícím se službami obchodu Knihkupectví POHODA a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek. Na písemnou žádost nakupujícího podle bodu 2.5. je prodávající povinen údaje o tomto nakupujícím vymazat z databáze zákazníků.
  • Pokud nakupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží podle bodu 2.2., prodávající má právo odmítnout vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího.
 • PRÁVA A POVINNOSTI NAKUPUJÍCÍHO

  • Nakupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
  • Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a poplatky související s expedicí (poštovné) uvedené v závazné objednávce.
  • Nakupující má právo odeslanou objednávku stornovat do jedné hodiny od jejího odeslání na stránkách Knihkupectví POHODA.
  • Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů do 14 dnů od převzetí zboží. V případě audionahrávek a multimediálních CD-ROM nesmí být porušen obal. Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení ceny zboží (poplatky spojené z expedicí prodávající nevrací) za splnění těchto podmínek: vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené, u multimediálních nosičů (CD, MC, CD-ROM) nesmí být porušen foliový přebal.
   Nakupující doručí vrácené zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce Knihkupectví POHODA, Štefánikova 58, 742 21 Kopřivnice.
   Do zásilky musí být vložena kopie útržku z dobírkové nebo balíkové složenky.
   Toto ujednání se netýká nákupů realizovaných v prodejnách prodávajícího, ale výhradně nákupů ze stránek www.knihy-pohoda.cz.
  • Nakupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků Knihkupectví POHODA, pokud v obchodě neučinil žádnou objednávku, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele. V žádosti musí být uvedeno přihlašovací jméno a heslo nakupujícího.
 • REKLAMAČNÍ ŘÁD

  • Záruční doba činí 24 měsíců ode dne převzetí zboží zákazníkem.
  • Kupující podá reklamaci jedním z uvedených způsobů:
   - e-mail – zasláním e-mailové zprávy na adresu info@knihy-pohoda.cz
   - poštou – zasláním reklamace na adresu: Knihkupectví POHODA, Štefánikova 58, 742 21 Kopřivnice
  • Reklamace musí obsahovat číslo objednávky a popis vady
  • Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
  • Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.
  Vyřizování reklamací podléhá ustanovením následujících právních norem:
  Zákon o ochraně spotřebitele,
  Občanský zákoník.
Ceny zboží uvedené na našich stránkách jsou vždy aktuální a platí do zveřejnění nové verze katalogu.
Knihkupectví POHODA, Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice, tel.: +420 777 112 615, e-mail: info@knihy-pohoda.cz